Gebruiksvergunning.

Voor een gebruiksvergunning is een informatietekening nodig waar de bedrijfsactiviteiten op staan vermeld. Voor vestiging op bijvoorbeeld een industriegebied moet een bedrijf vergunningverstrekkende en controlerende instanties duidelijk inzicht geven in de activiteiten van het bedrijf. Goede methodiek is de combinatie van veiligheidsplattegronden aangevuld met de richtlijnen en symbolen conform NEN-1414 met daaraan gekoppelde tekstuele informatie.

  • Gebruiksoppervlakte van elke ruimte.
  • Gebruiksbestemming per ruimte.
  • Brandscheidingen.
  • Alle blusmiddelen en brandmelders.
  • Noodverlichting.
  • Zelfsluitende deuren.
  • Pictogrammen.

Verder moeten deze tekeningen in een bepaalde schaal worden uitgevoerd.

TrompCAD kan deze tekeningen voor u verzorgen.


Voorbeeld van een activiteitentekening.