Ontruimingsplan.

Wat is een ontruimingsplan.

Het doel van een ontruimingsplan is om er voor te zorgen dat bij een calamiteit een eventuele ontruiming van het gebouw ordelijk en goed georganiseerd verloopt. Een ontruimingsplan moet regelmatig worden getest op uitvoerbaarheid, haalbaarheid en doeltreffendheid, zodat in geval van nood de kans op slachtoffers wordt verkleind.

TrompCAD kan uw organisatie ondersteunen met het maken van de benodigde tekeningen voor het ontruimingsplan. Wij kunnen bijvoorbeeld de tekeningen maken om uw ontruimingsplan compleet te maken. 

De tekeningen van het ontruimingsplan moeten voldoen aan de richtlijnen van NEN1414.

We onderscheiden daarin de volgende type tekeningen:

  • Ontruimingsplattegronden.
  • Aanvalsplattegronden.
  • Veiligheidsplattegronden.
  • Activiteitentekening.

Voorbeeld plattegronden.


Een ontruimingsplan van gebouwen moet worden opgesteld als een gebruiksmelding of gebruiksvergunning noodzakelijk is. Een ontruimingsplan is een integraal onderdeel van de gebruiksvergunning. De verplichting tot het opstellen van een ontruimingsplan staat eveneens omschreven in de Arbowet artikel 15, en het arbobesluit artikel 2.17.

Een gebruiksmelding of gebruiksvergunning is verplicht:

  • Voor gebouwen waarin meer dan vijftig personen tegelijkertijd aanwezig zullen zijn.
  • Voor gebouwen waar bedrijfsmatig gevaarlijke stoffen worden opgeslagen zoals aangeduid in de Regeling Bouwbesluit Brandveiligheid.
  • Gebouwen waar bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt gegeven aan meer dan 10 personen (zoals penitentiaire inrichtingen, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, hotels, pensions).
  • Gebouwen waarin dagverblijf wordt gegeven aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen (zoals dagopvang gehandicapten, kinderopvang en basisscholen).

De ontruimingsplannen worden opgesteld volgens normontwerp NEN 8112 Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen. In deze NEN bundel staan vluchtplannen voor alle gebouwtypen omschreven.