BIM.

Bouw Informatie Model.

BIM is de sleutel voor faalkosten reductie. Binnen een 3D BIM model komt de input van alle betrokken partijen bij elkaar. Op deze manier worden alle knelpunten zichtbaar en kunnen er op de "tekentafel" nog oplossingen aan worden gedragen. Zo voorkomt men oponthoud en herstelwerk  op de werkvloer. Door deze werkmethodiek kunnen de faalkosten sterk worden gereduceerd. 

TrompCad werkt met de Autodesk Building Design Suite Premium. Wij zijn altijd up to date met de software. Wij werken met zowel Autocad als Revit al onze werkzaamheden kunnen worden verricht in zowel 2D als 3D. 

TrompCad is een groot voorstander van het bouwen vanuit een bouwteam. Op deze manier kan men de kennis en ervaring van de diverse partijen optimaal benutten. Faalkosten zijn een grote kostenpost binnen de bouwsector. Door kennis en ervaring van de betrokken partijen in de voorbereidingsfase in te zetten kunnen veel van deze faalkosten worden voorkomen. 

Een bouwteam is een projectgebonden samenwerkingsverband tussen een opdrachtgever en één of meerdere deskundigen die, in gecoördineerd verband, samenwerken aan het ontwerp, de engineering van het ontwerp en de bouw.

Het doel van het bouwteam is om gezamenlijk tot een uitvoeringsgericht ontwerp te komen dat dan gerealiseerd kan worden.

De samenwerking komt aan het begin van het ontwerpproces tot stand en voor de aanbesteding. Het bouwteam heeft in principe een looptijd voor de duur van slechts één bepaald bouwproces.

Een bouwteam bestaat in ieder geval uit de opdrachtgever, ontwerpende architect en uitvoerende partijen. Het bouwteam kan gedurende het proces worden uitgebreid met adviseurs, zoals een constructeur.

Het doel van een bouwteam is het bouwproces zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen en er zorg voor te dragen dat de problemen die betrekking hebben op de bouw vooraf worden opgelost.