Brandweeraanvalsplan.

Op deze tekening staan essentiele dingen die de brandweer nodig heeft voor de bestrijding van brand of bij andere calamiteiten. De tekening verschaft o.a. informatie over opstellen blusvoertuigen, tappunten voor bluswater, toegangen tot het object, gasafsluiters, opslag gevaarlijke stoffen, enz., kortom alle specifieke informatie die de brandweer direct nodig heeft.  In veel gevallen is een veiligheidsplattegrond aangevuld met specifieke informatie voor de brandweer voldoende.