Renovatie.

Op het gebied van renovatie zijn wij vooruitstrevend. Oude gebouwen en woningen in woonwijken kunnen vaak op simpele en goedkope wijze worden opgeknapt en gerenoveerd, waarna ze weer voor jaren voldoen aan de huidige wooneisen en wensen. 

Ook gebouwen gebouwd in de jaren 60 en 70 kunnen in een aantal gevallen op deze manier worden aangepakt. Met name stapelbouw / hoogbouw kan hier vaak uitermate geschikt voor zijn. Hier is veel geld te besparen door gebruik te maken van de bestaande constructie. 

Wij kunnen hierin voor u een rol spelen door u hierin te adviseren. Voor met name woningbouwcorporaties kan dit een geschikte manier zijn om een deel van het woningcontingent op te waarderen en te renoveren. Met name door het toepassen van houtskeletbouw of SIP panelen zijn er veel hoogwaardige oplossingen en mogelijkhedenHCR De Harmonie voor de verbouwing.

HCR De Harmonie na de verbouwing.

Ook het in kaart brengen van oude of monumentale panden behoort tot de mogelijkheden. Wij kunnen elk gebouw inmeten en in kaart brengen en zo voor u inzichtelijk maken wat de mogelijkheden zijn.